Zurich, Switzerland

www.graceligallery.com

mail@remove.me @graceligallery.com

Phone: + 41 44 289 5612

Cell: + 41 79 378 8936

Contact Name: Grace Rong Li


Other represented artists:

ZHOU ZIXI, QIU ZHIJIE, YANG JIECHANG, SHI GUORUI, SHAO YINGONG & MU CHEN, BARTHELEMY TOGUO